Vattenfall gräver för högspänningskabel i mark som skall ersätta luftledning. Detta sker utefter vår väg

 image