Unghund/allmänlydnad
Passar alla typer av hundar från ca 6-12 månader. Vi går igenom det grundläggande lydnadsarbetet. En hund som är lydig och kommer när man ropar innebär ett roligare hundägande och din hund får ett roligare hundliv. Du får träffa andra hundägare och utbyta erfarenheter. Vi tar upp mycket om hundens behov, etologi och skötsel i denna kurs samt lär oss att aktivera hunden på ett naturligt sätt.

Allmänlydnadskurs för hund över 12 månader
På Allmänlydnad 2 ställer vi lite högre krav. Deltagaren bör ha gått en valp- eller allmänlydnad 1 kurs innan man börjar på denna kurs. På denna kurs fortsätter vi att bygga på lydnaden. Vi arbetar efter SBKs framtagna Allmänlydnadspass.

Allmänlydnadskurs fortsättning
Behöver du träna mer allmänlydnad ? Missade du några tillfällen och därför behöver träna mer? Har du redan gått en allmänlydnadskurs , men det var ett tag sedan och nu behöver fräscha upp vardagslydnaden? Känner du att du behöver mer hjälp med din hund? Känner du att du vill stanna på nivå allmänlydnad 2 ett tag, men få möjlighet att träna i grupp?

Clinic kurs/Allmänlydnadskurs
Behöver du träna mer på vissa moment ? Missade du några tillfällen och därför behöver träna mer? Har du redan gått en allmänlydnadskurs , men det var ett tag sedan och nu behöver fräscha upp vardagslydnaden? Känner du att du behöver mer hjälp med din hund? Kort kurs i ett moment som: gå fint, ordning och reda, inkallning och sitt/ligg stanna kvar mm kommer att erbjudas. Kursen hålls på 4 ggr a' ca 2 tim

Om du svarar ja på någon av frågorna kan denna kurs vara något för dig. Under kursen tränar vi på att hunden ska kunna göra vardagsmomenten ute på olika platser i samhället med olika sorters störning. Vi utgår från den nivån just du är och arbetar individanpassat. Alla deltagare kommer att ges utrymme till enskild träning med instruktören. Kursen innehåller också teori om inlärning, belöningar, ledarskap och relation.