Hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.

 

Det finns olika sätt att lära in och träna sök. Hunden markerar hittad figurant antingen genom att bli kvar och skälla vid figuranten eller genom att i munnen ta en markeringsrulle, som hänger i halsbandet, och återvända till sin förare. När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant.

 

I princip kan alla hundar vara med och träna. De allra minsta hundarna kanske kan ha svårt att jobba i snårig och svårtillgänglig terrräng.

I bruksproven där söket ingår kan man tävla i klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.