Vi kommer att hålla en draghundskurs, helgkurs 24-25 februari 2018.

Läs mer här http://ssbk.se/index.php/kursverksamheten/kursmenu/366-draghundskurs

//Kurskansli

--------------------