Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

 

Krav på hunden för att delta

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållande

SSBK genomför MH beskrivningar på klubbområdet. Även om man inte skall genomföra beskrivningen med egen hund så kan det vara intressant att delta under ett MH. Håll utkik här på hemsidan, facebook eller klubbens anslagstavla för att se när nästa MH hålls.

 

MH hanteras av SBK och anmälan sker via SBK-tävling.