Sammanställningen av regelrevideringen av lydnadsregler 2017 finner du här.