Vi kommer att hålla en draghundskurs, helgkurs 17-18 mars 2018.

Läs mer här http://ssbk.se/index.php/kursverksamheten/kursmenu/366-draghundskurs

//Kurskansli

--------------------