Träningspolicys på SSBK

 

Kurser har företräde på den nedre och övre f.d. grusplanerna. Agilitykurser har företräde på agilityplan. 

Onsdagar är kursfria dagar om inget annat anges

På övriga planer är det fri träning med sunt förnuft. Med sunt förnuft menas att vi inte markerar planer med konor, ryggsäckar m.m. Vi står inte heller och pratar långa stunder på planerna eftersom det finns andra kamrater som kanske väntar på att få träna. Lydnad och Rally lydnad tränas i 1:a hand på stora planen ovanför stegen.

 

Brukslydnadsmomenten som har behov av större yta har företräde på stora planen nedanför stegen. Visa hänsyn för de som tränar bruksmoment på nedre planen. Vänta på din tur vid sidan om. Viktigt att träningsekipage får slutföra sitt moment. Stör ej varandra.

 

Tävlingar har alltid företräde

IPO/BHP/ Svenskydd ska i 1:a hand tränas på övre planen.

 

 

Det är förbjudet att binda upp hundar på planerna samt att ingenting får läggas varken på eller under stegen.

Det är absolut förbjudet att träna runt bilarna på parkeringen och vägen samt på gräsytorna nedanför stugan.

 

 

Styrelsen har enl. Medlemsmöte fått i uppdrag att presentera träningsregler.

 

Visa alltid hänsyn mot varandra

2016-06-16 Farsta

Styrelsen