Sammankallande: Vakant/ tillsvidare Ordförande

Sponsring: Pia Larsson
Hemsidan: Ola Friskopp
Resultat, vandringspriser m.m: Vakant