Sensommaren är här, fåglarna flockas och sträcker söderut. Vi återvänder från sydligare breddgrader och samlas på klubben. En ny träningssäsong börjar, nya kurser läggs upp kontinuerligt, kolla upp vad som passar dig. Vi anordnar också tävlingar i höst – du får jättegärna delta som tävlande eller funktionär!

 

VÄLKOMNA!!!