Valberedningen
Vi vill höra dina förslag till kommande styrelse.
Är Du intresserad, har förslag och vill påverka, hör av Dig till oss!
Dina förslag skall vara oss tillhanda senast den 27/12 2017.

Kontakta oss:

Ulla-Britt     070 559 67 71
Tina              070 607 45 14
Gunnel          070 404 87 80  

 --------------------------------------

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin jul och ett gott nytt år!

Nu blir det lite uppehåll, men vi startar upp igen i januari 2018.

Med vänlig hälsning Styrelsen